CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Richard Taylor

Rok narození: 1946

Profese: filmový teoretik, politolog, spisovatel

Země: Velká Británie

Richard Taylor

Taylor, Richard / Zdroj: https://www.swan.ac.uk

Richard Taylor je filmový teoretik a emeritní profesor politologie na Swansea University ve Walesu, kde působí již od roku 1971. Zabývá se ruskou, německou a evropskou politikou 20. století a využitím filmové propagandy. Podnikl dlouholetý výzkum v knihovnách i archivech v bývalém Sovětském svazu, Německu, Francii a USA.

Publikace autora

Filmová propaganda

Filmová propaganda

Richard Taylor
česky / 429 stran

K ovládání společnosti sloužily totalitním režimům nejnovější vynálezy tehdejší doby; patřil k nim i film. Práce se zaobírá vztahem mezi filmem a propagandou, vývojem sovětské i německé kinematografie, hlavními tématy sovětských a německých propagandistických filmů. Největší pozornost se soustředí na děj, hlavní postavy a také myšlenky vybraných válečných, historických i dokumentárních filmů, které vznikly v SSSR a Německu, v meziválečném období, za druhé světové války nebo po jejím skončení (např. Deset dní, které otřásly světem, Alexandr Něvský, Pád Berlína, Velký král, Kolberg nebo Triumf vůle). | Obsáhlá případová studie se zabývá významem filmové propagandy pro totalitní režimy, které se dostaly ve 20. století k moci. Výsledky svého bádání autor ukazuje prostřednictvím analýzy dějin kinematografie v sovětském Rusku a nacistickém Německu.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme