CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Rudolf Urc

Rok narození: 1937

Profese: dramaturg, režisér, publicista, pedagog

Země: Česko

V 60. rokoch sa zásadne podielal na formovaní slovenského dokumentárneho filmu. Hlavný prúd jeho tvorby analyticky zobrazoval zlomové udalosti histórie a zachytával významné osobnosti našej minulosti. Po roku 1971 sa začal venovať animovanému filmu a pomáhal vybudovať tvorivú základňu v štúdiu na Kolibe. Bol pri zrode Filmovej a televíznej fakulty VŠMU a stal sa prvým vedúcim Katedry animovanej tvorby. Podieľal sa na založení Medzinárodného festivalu Bienále animácie Bratislava /BAB/ a Artfilm Festu v Trenč.Tepiciach. Je členom Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, členom Slovenskej filmovej a televíznej akadémie a Slovenského filmového zväzu. Je autorom mnohých publikácií, ktoré sa venujú filmovému umeniu. Jeho filmy a diela boli ocenené na rôznych fórach doma i v zahraničí. Zdroj: osobnosti.sk

Publikace autora

Dejiny animovaného filmu.

Dejiny animovaného filmu.

Rudolf Urc
1999 / 103 stran

Druhý díl skript VŠMU podává přehled o současném stavu světové animované tvorby. | Tento díl se věnuje českému a slovenskému animovanému filmu,dále polským a maďarským tvůrcům, tvorbě bulharské, chorvatské, švýcarské, nizozemské, tvorbě v severských zemích, novodobým trendům v Anglii a v USA, produkci ruské a podává přehled o animovaném filmu v asijských zemích, v Kanadě a v Jižní Americe.

Neviditeľné dejiny dokumentaristov

Neviditeľné dejiny dokumentaristov

Rudolf Urc
247 stran

Autor v netradičných profiloch predstavuje Vlada Kubenku, Pavla Sýkoru, Pavla Branka, Ilju Zeljenku, Jozefa Jablonického, Alexandra Strelingera, Marcelu Plítkovú-Jurovskú, Otakara Krivánka a Štefana Kamenického. Z úvodu autora: V tejto chvíli som jeden z mála priamych svedkov diania v slovenskom dokumente na konci päťdesiatych a v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. (zdroj: artforum.sk)

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme