CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Sigmund Freud

Rok narození: 1856

Profese: lékař, psycholog

Země: Česko

Sigmund Freud

Lékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Narodil se 6. května 1856 v moravském Příboře v německy mluvící židovské rodině pocházející z Haliče. Během jeho dětství se rodina přestěhovala do Vídně, kde prožil takřka celý život. Zemřel 23. zaří 1939 v emigraci v Londýně, kam se krátce před smrtí uchýlil před nastupujícím nacismem.
Vytvořil psychoterapeutickou metodu založenou na volných asociacích pacienta, vytvoření přenosového vztahu s ním a na interpretaci jeho promluv, snů, přenosových emocí a odporu během terapie. Okolo této terapeutické techniky rozvinul rozsáhlý teoretický systém popisující člověka z hlediska psychologického, filozofického i antropologického. Systém má několik větví, z nichž nejvýznamnější je pudová teorie (libido, vývojová stadia libida, narcismus, pud smrti), tzv. první topika (přání, výklad snů, oidipovský komplex, nevědomí, předvědomí, vědomí) a tzv. druhá topika (ego, superego a id). Velkou pozornost věnoval též kultuře a náboženství. Byl 3. nejcitovanějším psychologem 20. století. Zdroj: cs.wikipedia.org

Publikace autora

Výklad snů

Výklad snů

Sigmund Freud
česky / 395 stran

Kniha je základní prací vědeckého výzkumu snů. Téměř třetinu své práce autor věnoval oblasti "snové práce", v níž mistrně vysvětluje, jak sen mnohdy dochází k "naprostým" nesmyslnostem a jak právě výklad těchto "nesmyslů" velmi napomáhá k tomu, aby snící porozuměl svému snu.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme