CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

SJ. Ramir

Novozélandský režisér SJ Ramir (1971) začínal jako fotograf a filmař, v poslední době se však soustředí na práci s digitálním obrazem. Ve svých filmech často zobrazuje krajinu – skutečnou i ve 3D modelech a jeho klíčovým motivem je cesta – fyzická i metafyzická. Experimentuje s na míru vyráběnými kamerovými filtry. MFDF Ji.hlava uvedl jeho filmy Naše hlasy jsou ztlumené (2008), Studená hlína, pustina (2010).

Výpis filmů autora

Máme holé ruce

Máme holé ruce

SJ Ramir / Nový Zéland, Austrálie / 2014 / 9 min. 50 sec.

Tichá chůze nás vodí temnou krajinou, v níž nechává pohled rozvolněně sklouzávat po obrysech kopců, luk a mraků, aby se pak zachytil o několik konkrétních objektů, které se však rozpuštěnými okraji vnořují do pozadí, a výrazná zrnitost přepisuje krajinu do nápadně melancholické předmětnosti.DETAIL:Opakující se zvýraznění horizontu, za nímž se však nachází pouze další, upomíná na trvání procesu hledání, opírání se o známé předměty, vzpomínky, bytosti, kdy i nenalézání je průběžnou nutností.  

V tomto údolí ke spočinutí stvořeném, vydechnu naposled…

V tomto údolí ke spočinutí stvořeném, vydechnu naposled…

SJ Ramir / Nový Zéland, Austrálie / 2017 / 5 min. 6 sec.

Bloudění okrajem temnoty se zachytává na zrnitých předmětech a vytahuje ze tmy váhavé znaky hledaného útočiště. Jemnou prací se světlem autor kreslí jedinečné místo ponořené do ticha i nejistoty orientace na rubu konkrétních vyobrazení krajin a domů. „Tématem, které v mých dílech zkoumám jsou ‚cesty‘, ať už jsou to cesty fyzické, nebo metafyzické. Nepřímo se tak dotýkám osamění člověka a samoty míst.“ SJ. Ramir

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme