CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Václav Zykmund

Rok narození: 1914

Profese: výtvarník, teoretik, překladatel, spisovatel, pedagog

Země: Československo

Výtvarný teoretik a kritik, malíř, grafik, fotograf, filmový tvůrce, básník, spisovatel, překladatel, středoškolský a vysokoškolský pedagog, zakladatel edice Ra v Rakovníku (1937) a surrealistické Skupiny Ra v Brně (1947–1948). Do roku 1945 výtvarně činný, jeho raná tvorba se utvářela pod vlivy J. Šímy, P. Picassa, S. Dalího, M. Chagalla a M. Ernsta. Ve fotomontážích a ilustracích ze 40. let 20. století (s M. Korečkem) předjímal happeningy 60. let. V letech 1950–1970 se věnoval teorií umění a publikování knih o moderním výtvarném umění. K vlastní tvorbě se vrátil v 70. letech 20. století, vytvářel fumáže, koláže, asambláže, sporadicky se věnoval malbě. Po r. 1972 (kdy z politických důvodů musel přestat učit a publikovat mohl jen pod cizími jmény) se opět soustředil na vlastní uměleckou práci výtvarnou, filmovou i spisovatelskou (Sjezd abiturientů, 1984, řada dalších titulů zůstala v rukopise). Zdroj: phil.muni.cz

Publikace autora

Umění, které mohou dělat všichni?

Umění, které mohou dělat všichni?

Václav Zykmund
1964 / 134 stran

Kniha se zabývá hlavními problémy teorie umělecké fotografie, hlavně její estetikou. Chce přispět k objasnění základních zásad její tvorby a vnímání.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme