CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Vladimír Müller

Rok narození: 1904

Profese: spisovatel, dramatik, kritik, editor

Země: Československo

Vladimír Müller byl autorem historických próz a dramat, publicista a divadelní kritik, editor. Narodil se v rodině obchodníka, po maturitě na reálném gymnáziu vystudoval dějiny moderních literatur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Již v době studií se zajímal o dramatický žánr a divadlo. Publikoval články o divadle a filmu např. v Panorámě, Divadelních novinách, Rozpravách Aventinách a mnoha dalších novinách a časopisech. Hrál v prvních představeních Osvobozeného divadla. Poté pracoval jako redaktor v kulturní rubrice Národních listů,dále v literárním a dramatickém oddělení Čs. rozhlasu. V rozhlase pracoval Vladimír Müller i po 2. světové válce. V letech 1949 – 58 vedl dokumentační oddělení kulturního nakladatelství Dilia. Poté se věnoval svobodnému povolání. Zemřel v roce 1977. Zdroj: spisovatele.cz

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme