CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Vladimír Müller

Rok narození: 1904

Profese: spisovatel, dramatik, kritik, editor

Země: Československo

Vladimír Müller byl autorem historických próz a dramat, publicista a divadelní kritik, editor. Narodil se v rodině obchodníka, po maturitě na reálném gymnáziu vystudoval dějiny moderních literatur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Již v době studií se zajímal o dramatický žánr a divadlo. Publikoval články o divadle a filmu např. v Panorámě, Divadelních novinách, Rozpravách Aventinách a mnoha dalších novinách a časopisech. Hrál v prvních představeních Osvobozeného divadla. Poté pracoval jako redaktor v kulturní rubrice Národních listů,dále v literárním a dramatickém oddělení Čs. rozhlasu. V rozhlase pracoval Vladimír Müller i po 2. světové válce. V letech 1949 – 58 vedl dokumentační oddělení kulturního nakladatelství Dilia. Poté se věnoval svobodnému povolání. Zemřel v roce 1977. Zdroj: spisovatele.cz

Publikace autora

Eduard Vojan

Eduard Vojan

Vladimír Müller
1953 / 35 stran

Obrazová monografie o největším herci jakého kdy české divadlo mělo, o herci, který během své umělecké dráhy (1869-1920) a zejména v svých tvůrčích vrcholů na scéně Národního divadla přehodnotil svým uměním odkaz dramatických klasiků, zpřístupnil moderní drama všem složkám diváků a podnítil mladé autory k boji za nový, realistický výraz českého dramatu. - Textová část monografie podává ve zkratce umělecký a lidský profil Eduarda Vojana a charakteristiku jeho nejvýznačnějších výkonů. Obrazová část pak přináší umělcovy portréty v hlavních obdobích jeho hereckého vývoje a portréty osobností, které na jeho utváření nejvíce působily. Obrazové dokumenty jsou provázeny výňatky ze statí divadelních kritiků - Vojanových současníků.

Nejpoužívanější filmové výrazy v praxi

Nejpoužívanější filmové výrazy v praxi

Vladimír Müller
1990 / 237 stran

Rusko-česká a česko-ruská verze.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme