CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Vladimír Suchánek

Rok narození: 1949

Profese: spisovatel, pedagog, badatel

Země: Česko

Narodil se 28.6.1949 v Turnově (okr.Semily). Po absolvování SPŠS (1964-68) a základní vojenské služby (1968-70), nastupil jako asistent režie a produkce ve Filmovém studiu Barrandov. Po několika neúspěšných pokusech o přijetí na FAMU (1971-73, obor filmová režie) byl v r.1974 přijat, ale pod podmínkou, že využije nabídky v náborovém programu výměny studentů na studijní pobyt v SSSR, kde složil zkoušky na Všesvazový státní institut kinematografie (VGIK) v Moskvě a začal studovat obor filmová a televizní režie u prof. A.M. Zguridiho.VGIK absolvoval v r.1980. Roku 1992 nastoupil na Katedru teorie a dějin dramatických umění a literatury FF UP Olomouc (dále KTDDU) jako odborný asistent. Zde v roce 1997 obhájil disertační práci na téma »Umělecké dílo jako mystagogie« a získává doktorát z filosofie. Kromě pedagogické činnosti na FF UP, CMTF UP a Vyšší odborné škole filmové Zlín, spolupracuje jako odborný lektor s církevně-vzdělávací institucí Centrum Aletti Velehrad-Roma v Olomouci. Od r.2000 spolupracuje se Studiem Velehrad Olomouc pouze externě. V roce 2000 na Filmové a televizní fakultě VŠMU v Bratislavě obhajuje habilitační kolekci dokumentárních filmů, písemnou habilitační práci »Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu«, přednáší habilitační přednášku »Existující a smyslově vnímatelný svět jako věrohodný filmový obraz«, a je jmenován docentem filmového a televizního umění. V letech 2001-2003 vypracovává grant GA ČR na téma »Český animovaný a trikový film – duchovní souvislosti umělecké tvorby.« Od r.2002 rozšiřuje své filmové křesťanské semináře podle požadavků i do jiným měst (např.: Zlín, Praha, Strakonice, Uherské Hradiště, České Budějovice, Český Krumlov, aj.). Po přestěhování do rekonstruovaného konviktu - Uměleckého centra UP (UCUP), nového sídla KTDDU (srpen 2002), je pověřen vedením filmového sálu a spolupracuje na rozsáhlém projektu Virtuálního interaktivního muzea (V.I.M.), které vzniká v součinnosti všech kateder na UCUP a má za úkol vytvářet audiovizuální databáze výstupů pedagogické a vědecké činnosti členů kateder. Zdroj: databazeknih.cz

Publikace autora

Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu

Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu

Vladimír Suchánek
2002 / 261 stran

Úvod do problematiky uměleckého obrazu jako duchovně-estetické skutečnosti se zaměřením na filmovou tvorbu.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme