CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Vratislav Effenberger

Rok narození: 1923

Profese: literární teoretik

Země: Československo

Studoval střední průmyslovou školu, poté studoval chemii a dějiny umění a estetiku na Filozofické fakultě. Od r. 1946 pracoval v Československém filmovém ústavu, odkud byl v r. 1954 propuštěn, poté až do r. 1966 pracoval jako dělník na podzemním splynování uhlí. Roku 1975 získal místo nočního hlídače. Byl vůdčí osobností surrealistické skupiny, a to nejen po teoretické stránce, ale i po stránce organizační. V roce 1969 redigoval surrealistickou revui Analogon. Kolem roku 1968 publikoval v řadě novin a časopisů zabývajících se literaturou, divadlem a výtvarným uměním. Zdroj: cs.wikipedia.org

Publikace autora

Surovost života a cynismus fantasie

Surovost života a cynismus fantasie

Vratislav Effenberger
1991 / 256 stran

Soubor zneklidňujících prozaických pseudoscénářů, které otřásají čtenářskými pocity jistoty pocházejícími z pohodlnosti a putování cestami nejmenšího odporu, prózy plné snů, milostných fantaziií, vizí i černého humoru, sondy do neznámých poloh kolektivního vědomí 1946–1980…[zdroj:databazeknih]

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme