CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Cílení informací a kritické myšlení

Určeno pro 2. stupeň základní školyikona ZŠUrčeno pro střední školyikona SŠ
Cílení informací a kritické myšlení

Vědí co dělám, co hledám, co sleduji. Jak se tomu postavit?

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • věkové zaměření: 2. stupeň ZŠ / SŠ
  • délka lekce: 90 minut 
  • cena lekce: 2.000,-

FORMÁT

 

OBSAH LEKCE

Máte svá oblíbená média na internetu, ze kterých čerpáte informace? Své oblíbené webové stránky, oblíbené profily na sociálních sítích, které sledujete? A máte někdy pocit, že věci, které vám např. Facebook nabízí na vaší zdi velmi často odpovídají vašemu názoru nebo reflektují váš zájem? Jak je to možné? Nejen na tyto otázky si odpovíme během semináře, kdy si řekneme něco o vytěžování dat o uživatelích internetu, o sledování našeho chování v on-line prostředí. Poznávání našich zvyklostí a přání a následném zobrazování informací řízeném algoritmy. Seznámíme se s problematikou cílových skupin a tvorbou i distribucí mediálního obsahu dle nich. Zaměříme se také na elementární základ mediální gramotnosti a tím je kritické myšlení, které musíme mít, pokud chceme zvládnout život v informační době. Na schopnost pracovat s logikou a rozumem, která nám pomáhá kontinuálně pátrat po pravdě, odhalovat dezinformace, mýty a polopravdy a dopátrat se kvalitních a užitečných informací. Uvědomovat si klamy a iluze, které ovlivňují naše vnímání a rozhodování, je zásadním krokem k jejich překonání a následně rozumnějšímu rozhodování a jednání.

Lektoři

Bedřich Musil

Bedřich Musil

Bedřich Musil většinu svého profesního života zasvětil médiím a marketingu. Je absolventem mediální komunikace a sociologie na Fakultě sociálních studií a informačních studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Stál u zrodu regionální stanice Rádio Vysočina, kterou programově vedl v jejích začátcích a do níž j se po několikaleté mezietapě v reklamních a produkčních agenturách zase vrátil. S postupem času se stále intenzivněji věnuje vzdělávání a mediální gramotnosti. Vybudoval s kolegy metodický web pro učitele středních škol, který jim pomáhá s přípravou na výuku průřezového tématu „mediální výchova”. Doplněním jsou doprovodné semináře, a to jak pro učitele, tak i studenty. Je přesvědčen, že mediální gramotnost je v dnešní době jednou ze stěžejních kompetencí každého člověka.

více info

Reference

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme