CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

METODY V DOKUMENTÁRNÍM FILMU

Cyklusikona cyklusUrčeno pro střední školyikona SŠ
METODY V DOKUMENTÁRNÍM FILMU

Cyklus jedné (úvodní) až devíti přednášek představuje tvůrčí postupy, které autoři využívají při tvorbě dokumentárních filmů. Pro porozumění dokumentárnímu filmu je užitečné znát procesy, jak filmy vznikají, jaká rozhodnutí dělají autoři, jak mohou využívat výrazové prostředky. Studenti se učí identifikovat nejen, o čem film je, ale také jak s divákem komunikuje, jak byl vytvořen a jakým způsobem působí v různých kontextech. Tento přístup odkazuje k postupům, jak byl film vytvořen, jak se konstruuje jeho názor, čím se projevuje jeho úhel pohledu, jak umožňuje rozkrývat a problematizovat způsoby a prostředky, kterými komunikuje s divákem a pomáhá lépe identifikovat manipulativní strategie či klást etické otázky. 

 

1. LEKCE: SEZNÁMENÍ S METODAMI

Úvodní lekce se zaměří na vybrané metody v dokumentárním filmu včetně jejich historického vývoje, který bude ilustrován ukázkami. Představí film observační (založený na pozorování), investigativní (pátrající po rozkrytí záhady či neznámého příběhu), angažovaný (prezentující konkrétní náhled na určitý problém a jeho řešení), deníkový (zachycující osobní prostor a niterné prožitky autora), vizuálně antropologický (představující vzdálené a neznámé kultury). Zaměříme se i na otázky ne/možnosti nezúčastněného pozorování, hranice propagandy a etických problémů. U každé z metod si řekneme o typických tvůrčích postupech, způsobu práce s výrazovými prostředky a jejich vlivu na vnímání a interpretaci filmu.

 

2. LEKCE: STŘIHOVÝ FILM

Lekce představuje střihový film. Pojednává o kreativní práci s cizím materiálem, který může být převzatý ze známých anebo i neznámých zdrojů. Konkrétní příklad patří do skupiny střihových kompilací z rodinných filmů. Analyzovaný film Nízký let českého režiséra Jana Šikla je poutavým vyprávěním o životě rodiny armádního letce. Kromě autorského přístupu ke kompilaci, s citlivostí vůči původní výpovědní hodnotě rodinných archivů, snímek ukazuje možnost prostřednictvím soukromých dějin nabídnout jiný pohled na dějiny velké, celospolečenské. Pokročilá verze lekce pojednává i o historických specifikách amatérské rodinné kinematografie.

 

3. LEKCE: ČASOSBĚRNÝ FILM

Lekce představuje sociologický časosběrný film sledující příběhy vybraných postav v rozpětí mnoha let. Konkrétní příklad ukazuje přístup produkčně náročných mnohaletých setkávání režiséra s protagonisty snímku, která se dějí na základě vzájemného dialogu, nepřetržitého sledování životních peripetií postav a hlubšího vztahu s režisérem. Analyzovaný film Soukromý vesmír české režisérky Heleny Třeštíkové je unikátním 37letým pozorováním příběhu syna režisérčiny kamarádky od doby jejího těhotenství po Honzův zralý věk. Sleduje peripetie životní historie Honzy i celé rodiny, ale zároveň je silnou výpovědí o proměňující se době od počínající normalizace v socialistickém Československu po nedávnou současnost České republiky jako moderní evropské země.

 

4. LEKCE: FILMOVÝ ESEJ

Film Království u moře nizozemského režiséra Berta Haanstry je historicky ceněným a zároveň divácky přístupným a nesmírně pronikavým příkladem tohoto výsostného přístupu v dokumentární kinematografii. Lekce představuje komplexní kinematografickou praxi esejistického přístupu k zobrazení reality. Eseje jsou vrstevnaté výpovědi o hlubších tématech, kombinující ve své zpravidla argumentativní stavbě perspektivy veřejné a osobní, často s filozofickými či sebereflexivními rovinami. Konkrétní příklad pojednává celospolečenské téma skrze různé pohledy, které jsou díky jeho citlivé dramaturgické stavbě názorně čitelné.

 

5. LEKCE: INSCENOVÁNÍ V DOKUMENTÁRNÍM FILMU

Lekce pojednává o různých podobách inscenování v dokumentárním filmu, které může představovat pouze dílčí zásahy režiséra do jednotlivých situací, avšak může také na základě faktů a výzkumu vytvářet scénář, ztvárňovaný reálnými postavami, anebo i herci (v případě žánru dokudrama). Konkrétní příklad ukazuje přístup s transparentními zásahy režiséra do instalace scén a situací, v nichž však vystupují autentické postavy a děj je podmíněn věcnou přesností vycházející z precizní fáze vývoje filmu. Analyzovaný film Jak se vaří dějiny slovenského režiséra Petera Kerekese je vyprávěním o válečných konfliktech od 2. světové války po válku v Čečensku skrze příběhy armádních kuchařů, jejich postoje, příběhy a recepty. Poetický film vychází z rozsáhlého výzkumu, který předcházel natáčení, a pracuje s inscenovanými situacemi, v nichž reální kuchaři vypovídají o svých autentických zkušenostech.

 

6. LEKCE: VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE

Lekce pojednává o antropologických průzkumech jiných kultur a jejich zvyklostí. Konkrétní příklad ukazuje možnost komplexního pojednání o univerzálním tématu. Analyzovaný film Okamžiky hry dánského režiséra a antropologa Jørgena Letha je komparativní úvahou nad různými podobami a kulturními funkcemi hry. V poetických výjevech natáčených napříč světem hledá podobnosti a hlubší podstatu společenské potřeby principů různorodých her.

 

7. LEKCE: INVESTIGATIVNÍ FILM

Lekce pojednává o dokumentární tvorbě vycházející z pátrání, zpracovávání zdrojů informací, svědectví a archivních materiálů k osvětlení současné anebo minulé kauzy či příběhu. Konkrétní příklad je poutavým záznamem rekonstrukce známého starého případu, který byl dobově manipulativně vykládán i přes natočený propagandistický film, jehož rozbor je součástí snímku. Analyzovaný film Velká komunistická loupež rumunského režiséra Alexandru Solomona je informačně hutným a formálně precizním rozkrýváním mechanismů komunistické totalitární moci skrze vyprávění konkrétního případu, jehož vykonstruovanost a nespravedlnost reprezentovaly společenskou atmosféru mnoha zemí na sovětské straně železné opony.

 

8. LEKCE: OBSERVAČNÍ FILM

Film Dělníkova smrt rakouského režiséra Michaela Glawoggera je vizuálně výjimečným zachycením různých podob práce, životních podmínek a společenských kontextů napříč světem. Lekce představuje postupy, přednosti a úskalí pozorovatelského přístupu k zobrazení reality. Klade si i otázky po nemožnosti nezaujatého či neovlivněného pozorování a zaměřuje pozornost i na etickou problematiku. Pokročilá úroveň lekce pojednává i historické souvislosti observační metody a poukazuje na dobové a technologické předpoklady jejího rozvoje.

 

9. LEKCE: POPULÁRNĚ-VĚDECKÝ FILM

Lekce pojednává o filmech, které prezentují vědecké poznatky popularizačními postupy, resp. audiovizuální formou je vysvětlují a zpřístupňují i divákům, kteří nejsou na danou problematiku odborníky. Konkrétní příklad ukazuje typickou podobu populárně-vědeckého filmu. Analyzovaný snímek Inteligence rostlin je poutavým představením nejnovějších vědeckých poznatků nejen z oblasti botaniky, ale i dalších, převážně přírodovědných oborů, a ukazuje nové objevy, ale zároveň i hypotézy a teorie o interakci rostlin a jejich prostředí. Pokročilá verze lekce pojednává i o historických příkladech různých podob populárně-vědecké kinematografie a zabývá se také manipulativním potenciálem komentáře mimo obraz či funkcí hudby ve vztahu k dramaturgické stavbě díla.

Cyklus volitelných přednášek představuje tvůrčí postupy, které autoři využívají při tvorbě dokumentárních filmů. Počet zvolených lekcí je na volbě pedagoga. Úvodní lekce je koncipována jako přednáška lektora s ukázkami. Další lekce probíhají jako projekce filmu a jeho následný interaktivní rozbor se zaměřením na tvůrčí postupy. Cyklus má verzi pro začátečníky i verzi pro pokročilé. Základní nebo pokročilá verze je zvolena na základě konzultace s vyučujícím.

Lektoři

Přemysl Martinek

Přemysl Martinek

Vystudoval katedru filmových studií na FFUK a působil jako filmový kritik v týdeníku Respekt, ředitel distribuční filmové společnosti, člen a předseda Rady Státního Fondu kinematografie nebo vedoucí produkce divadla DIOD. Aktuálně se věnuje kromě lektorství v CDF filmové produkci a pracuje na pozici Manažera regionálních filmových fondů pro Asociaci producentů v audiovizi. Dlouhodobě také působí jako expert v oblasti distribuce pro Státní fond kinematografie. Zakládal jihlavskou PechaKucha Night. V CDF má od dubna roku 2022 na starosti veřejné projekce, vede vybrané vzdělávací lekce, připravuje nové projekty v oblasti vzdělávání a podpory audiovizuálního průmyslu a věnuje se dramaturgii programů pro veřejnost a odbornému lektorování.

více info
Šimon Bauer

Šimon Bauer

Šimon Bauer, lektor, filmový a televizní teoretik. Je absolventem oboru Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově Univerzitě v Brně, dlouhodobě spolupracuje s MFDF Ji.hlava a od října 2014 řídí Centrum dokumentárního filmu. Zabývá se zejména výzkumem strategií programování Československé televize v jejích začátcích a distribučními vztahy mezi ČST a tehdejším Státním filmem. Toto téma zpracovává i ve svém příspěvku v antologii Naplánovaná kinematografie.

více info

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme