CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

OD ZPRAVODAJSTVÍ KE HRANÉMU FILMU

Cyklusikona cyklusUrčeno pro 2. stupeň základní školyikona ZŠUrčeno pro střední školyikona SŠ
OD ZPRAVODAJSTVÍ KE HRANÉMU FILMU

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • věkové zaměření: 1. stupeň ZŠ / 2. stupeň ZŠ / SŠ
  • délka lekce: 90 minut
  • 4 lekce
  • cena celkem: 6.000,-

FORMÁT

Cyklus čtyř přednášek. 

 

Cyklus čtyř přednášek se věnuje způsobům, jakými lze ve světě filmu a médií formulovat výpovědi o skutečných událostech. Problematizuje pojmy „realita“, „realističnost“, „autenticita“ a „objektivita“, které v souvislosti s médii a filmem zaznívají z veřejného prostoru. V jednotlivých lekcích cyklu se soustředíme na různorodost práce s informacemi jednotlivých oblastí a zjistíme, jakým způsobem ovlivňuje dramatická stavba reportáží a filmů jejich porozumění. Kriticky se zamyslíme nad vnímáním obsahu a využijeme jedinečné vlastnosti dokumentárního filmu, který nám díky tomu, že je zprávou a zároveň filmovým dílem, poslouží jako můstek mezi světem filmu a světem médií. Odpovědět na klíčové otázky nám přijedou zajímaví hosté, jejichž výklad doplní řada ukázek či projekcí tematicky propojených snímků.

 

1. LEKCE: OBECNÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY FILMU, MÉDIÍ A JEJICH VZTAHU K REALITĚ

Úvodní lekce ukáže, které proudy v dějinách kinematografie formovala snaha, co nejvíce se přiblížit realitě, a které naopak usilovaly o vytváření iluzorních a smyšlených světů a příběhů. Na tomto základě si vysvětlíme, co oba proudy spojuje, jaké má kinematografie prostředky k manipulaci s natočeným materiálem a co vše jí umožňuje „kouzlit“. Vysvětlíme si pojmy „realita“, „realističnost“, „autenticita“ a „objektivita“. Po projekci filmu Český sen navážeme diskusí o povaze zmíněných pojmů právě v tomto snímku.

 

2. LEKCE: ZPRAVODAJSTVÍ A PUBLICISTIKA

V druhé lekci cyklu se soustředíme na zpravodajství, publicistiku a jejich zákonitosti. Co jsou to zpravodajské hodnoty? Jakým způsobem ovlivňují zpravodajství a formují jeho druhy? Jak jsou koncipovány zpravodajské šoty pro televizní zpravodajství? Čím se zpravodajství liší od publicistiky? A jakou roli zde sehrává osobní hledisko? Jaký je rozdíl mezi bulvárním a „seriózním“ zpravodajstvím? Na tyto otázky dostanete odpověď prostřednictvím řady ukázek ve druhé lekci cyklu.

 

3. LEKCE: AUTORSKÝ DOKUMENTÁRNÍ FILM

Ve třetí lekci prozkoumáme, co se skrývá za označením „autorský dokumentární film“. Jakým způsobem pracuje se skutečnými událostmi? Co pro autorský dokument znamená osobní hledisko? Jaká má pravidla vyjadřování a argumentace? V jakých úrovních můžeme v dokumentárním filmu jeho principy odhalit? Existuje scénář k dokumentárnímu filmu? Jak dokument pracuje s dramatizací? Mají dokumentaristé nějaký etický kodex? A je vůbec dokumentární film filmem? Tato a další propojená témata zodpovíme na třetí lekci cyklu a po projekci vyzpovídáme režiséra filmu.

 

4. LEKCE: HRANA SKUTEČNOSTI

V závěrečné lekci čtyřdílného cyklu se zaměříme na nejasné hranice mezi hraným filmem a dokumentární tvorbou. Budeme se věnovat filmům, které vznikají na základě skutečných událostí nebo schválně překračují mlhavé hranice dokumentu a fikce. Jaká jsou základní specifika hraného filmu? Za jakých okolností a v jakých žánrech je dokument využívá? Co dokumentu přináší využívání postupů hraného filmu? Co přináší hranému filmu využívání postupů dokumentaristiky? Odpověď nejen na tyto otázky dostanete v závěrečné lekci cyklu prostřednictvím moderované diskuze s autorem a projekce jeho filmu.

Lektoři

Šimon Bauer

Šimon Bauer

Šimon Bauer, lektor, filmový a televizní teoretik. Je absolventem oboru Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově Univerzitě v Brně, dlouhodobě spolupracuje s MFDF Ji.hlava a od října 2014 řídí Centrum dokumentárního filmu. Zabývá se zejména výzkumem strategií programování Československé televize v jejích začátcích a distribučními vztahy mezi ČST a tehdejším Státním filmem. Toto téma zpracovává i ve svém příspěvku v antologii Naplánovaná kinematografie.

více info

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme