CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Abigail Child

Abigail Child
Abigail Childová (1950) pochází z Newarku v New Jersey. V oblasti experimentální tvorby se pohybuje již od 80. let. Od té doby napsala šest knih a realizovala přes třicet filmů, videí a instalací. Profiluje se nejen jako režisérka a producentka, ale i kameramanka a střihačka. Mezi nejznámější snímky patří Perils (1986), Mayhem (1987), B/Side (1996), Budoucnost máš za sebou (2005) a UNBOUND (2013).

Výpis filmů autora

Dějství a přestávky

Dějství a přestávky

Abigail Child / Spojené státy / 2017 / 57 min. 0 sec.

Experimentální esejistický dokument o americké anarchistce a politické aktivistce Emmě Goldmanové (1869–1940), známé jako „nejnebezpečnější žijící žena“ své doby, je druhým z režisérčiny trilogie o ženách a ideologii, v níž si klade stěžejní otázku, čeho se ženy musejí vzdát, aby byly víc než „pouze ženami“. Autorka předkládá bohatou koláž archivních záběrů, rekonstruovaných scén a pozorovaných momentů ze současnosti s cílem prozkoumat obrodu protestů v 21. století. V několika časových liniích se mj. prolínají fragmenty z deníkových záznamů Goldmanové s momenty z jejího života a prorockými projevy. „Druhý díl mé trilogie se v řadě útržkovitých ‚paměťových‘ kapitol zabývá Emmou Goldmanovou a anarchismem. Každá kapitola se snaží odpovědět na otázku: „Čeho se vzdáváme, abychom nebyly ‚jen‘ ženy?“ A. Childová

Původ druhů

Původ druhů

Abigail Child / Spojené státy, Japonsko / 2021 / 72 min. 30 sec.

Aktuální stav vývoje robotiky a umělé inteligence se snaží zachytit reflexivní dokument operující s premisou, že možná právě prožíváme převratný okamžik zrodu nového, zcela umělého druhu. Jeho rozmanitost se projevuje mimo jiné četností představ, jak může autonomní stroj vypadat. Jestli se má podobat člověku, nebo jen simulovat některé jeho funkce, jestli má být plně samostatný, nebo naprosto podřízen svému stvořiteli. Vedle technologických obtíží začínají totiž pomalu vyvstávat i dilemata morální. A s tím i takřka neřešitelná otázka: Kam se v tomto vývojovém stadiu doopravdy posuneme?„Hitchcock kdysi prohlásil, že poté, co napsal scénář, film už měl prakticky hotov. Moje pracovní metoda je ale jiná: zahrnuje pátrání a odhalování struktury až během procesu střihu.“ (Abigail Child)

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme