CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Helena Třeštíková

Rok narození: 1949

Profese: režisér

Země: Česko

Helena Třeštíková
Helena Třeštíková se narodila roku 1949 v Praze. V roce 1975 úspěšně dostudovala Katedru dokumentární tvorby (KDT) na FAMU a jako jedna z prvních v ČR se začala věnovat časosběrné metodě - tedy sledování lidských osudů v delším časovém úseku. Její první časosběrný projekt sledoval šest manželských párů od chvíle sňatku a výsledkem byl cyklus pro televizi s názvem Manželské etudy (1987), kterým se poprvé dostala do širšího povědomí diváků. S velkým úspěchem následovaly např. filmy Marcela, Sladké století či Ženy na přelomu tisíciletí. V roce 2007 se na krátkou dobu stala ministryní kultury ČR. Velmi zaujala snímkem Katka (2009), ve kterém čtrnáct let sleduje život mladé narkomanky. Od roku 2002 vede realizační dílnu na KDT na FAMU a na kontě má více než 60 filmů. V roce 2008 získala titul docent. Zdroj: dafilms.cz

Výpis filmů autora

Mallory

Mallory

Helena Třeštíková / Česká republika / 2015 / 101 min. 0 sec.

Skrze osobní příběh vykresluje Mallory komplexní portrét společnosti postižené převládající ideologií ekonomického individualismu, maskovaného za morální maximu osobní zodpovědnosti za vlastní osud. Relativní happyend filmu jen podtrhuje paradoxní obraz světa, v němž prohrávat dává větší smysl než vítězit.

René

René

Helena Třeštíková / Česká republika / 2008 / 83 min. 0 sec.

Helena Třeštíková je autorkou významných časosběrných dokumentů, tedy snímků, které pozorují život vybraných postav v čase a s odstupem jej uzavírají do filmu, což vede k tomu, že vznikají různé dokumenty vzešlé ze stejného materiálu a lze tak pozorovat (skrze film o sobě), co je v dobovém pohledu, kdy je dílo právě dokončeno, podstatné a co ne - po snímku Řekni mi něco o sobě - René (1992) tak můžeme přihlížet pokračování osudu inteligentního kriminálníka René Plášila.

Život s Kašparem

Život s Kašparem

Helena Třeštíková / Česká republika / 2013 / 85 min. 0 sec.

Život jedné z nejvýraznějších osobností českého divadla, Jakuba Špalka, sledovala 23 let dokumentaristka Helena Třeštíková. Vzniklý časosběrný snímek Život s Kašparem je plný lásky k divadlu, která místy hraničí s posedlostí, ale také zvratů v osobním životě hlavního hrdiny. Zachycuje proměnu jednoho ze studentských vůdců sametové revoluce ve čtyřicátníka, který se snaží najít rovnováhu mezi svobodou, odpovědností za druhé a uměleckými zásadami.

logo Ji-hlavaDoporučuje knihy:

Generace Jihlava

Generace Jihlava

2014 / 334 stran

Publikace je výsledkem setkání filmových publicistů s režiséry dokumentárních filmů a jejich úvahami na dané téma. Pojítkem jejich rozhovorů je jihlavský Mezinárodní festival dokumentárních filmů a proměna Katedry dokumentární tvorby FAMU.

Kinematografie zapomnění

Kinematografie zapomnění

Štěpán Hulík
česky / 2011 / 475 stran

Knihy zachycuje, jak se po období pražského jara a úspěších českých filmařů vpád okupačních armád a následné změny ve vedení strany a státu podepsaly na dalším vývoji československé kinematografie a jak se proměnilo fungování Filmového studia Barrandov. Druhou část knihy tvoří dvě desítky rozhovorů s domácími filmaři - režiséry, scénáristy, kameramany a produkčními a fotografická příloha obsahující mj. archivní dokumenty z archivu Filmového studia Barrandov. | Monografie je prvním odborným pokusem o zmapování československé kinematografie v přelomovém období konce reformního procesu roku 1968 a počátku normalizace.

Klauzury Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění 2012

Klauzury Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění 2012

2012 / 163 stran

Klauzury Filmové a televizní fakulty AMU 2012V rámci ročníkových klauzur či státních zkoušek bylo na Filmové a televizní fakultě AMU v roce 2012 prezentováno 144 autorských filmů a audiovizuálních instalací, 20 scénářů a 52 fotografických souborů. Pozvání na klauzurní projekce a prezentace přijalo 13 hostů, kteří je reflektovali ve svých textech pro tuto knihu. Nad dvěma pojetími režie – jako autorského gesta a jako uspořádání jednotlivých výrazových prvků – se ve své eseji zamýšlel kritik Antonín Tesař. Do kontextu režisérských vzorů vložil studentské filmy ředitel distribuční společnosti Artcam Přemysl Martinek. Autorský styl a vztah k žánrům analyzovala teoretička a básnířka Mária Ferenčuhová. Na dramaturgické otázky se zaměřila střihačka Jana Vlčková. Příběh, postavy a způsob filmového vyprávění promýšlel programový ředitel karlovarského festivalu Karel Och. Teoretik Pavel Bednaří...

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme