CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jana Bokova

Jana Bokova

Výpis filmů autora

Bye Bye Shanghai

Bye Bye Shanghai

Jana Bokova / Argentina, Česká republika / 2008 / 112 min. 0 sec.

Snímek o exulantech natočený českou dokumentaristkou žijící v Argentině stojí na rozhraní dvou společenských epoch, neboť hovoří-li Václav Bělohradský, Petr Král a řada dalších o exilu, tak mluví o osobní minulosti, která se rozlévá do drobných epizod důvodů a následků exilu, všichni ale o něm vyprávějí dnes, kdy se vzpomínky na putování mezi hranicemi států a jazyků proměňují v obecný příběh nezakotvenosti, setrvalého vnitřního vyhoštění.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme