CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Martin Ryšavý

Martin Ryšavý
Spisovatel Martin Ryšavý (1967), držitel Magnesie Litery za knihy Cesty na Sibiř (2008) a Vrač (2010), je zároveň výrazný dokumentarista. Jeho filmy stojí na pomezí osobní autorské výpovědi a zájmu o odlišné kultury. Sibiři je věnován film Afoňka už nechce pást soby (2004, MFDF Ji.hlava 2004), Jakutsku Malupien, Olšový spas (2008, MFDF Ji.hlava 2008) a v Podkrušnohoří se odehrává Na vodě (2015, MFDF Ji.hlava 2015).

Výpis filmů autora

Medvědí ostrovy

Medvědí ostrovy

Martin Ryšavý / Česká republika / 2010 / 61 min. 0 sec.

1 pustina 2 samota člověka 3 pomalá krajina Sibiře 4 nekonečná pouť mrazivou plání 5 cílem cesty je polární stanice 6 konzervovaná minulost spojená se současným děním 7 opuštěnost jako předzvěst nového světa bez člověka 8 zpráva o vylidňující se oblasti po krachu socialismu 9 tichý pohled do života několika správců rezervace ledních medvědů 10 takřka antropologický film přibližuje charaktery lidí žijících v extrémních podmínkách Vizuálně vytříbený portrét života na ostrovech ve Východosibiřském moři sleduje cestu správců rezervace k opuštěné meteorologické stanici, jež se mezitím stala skanzenem minulosti.

Na vodě

Na vodě

Martin Ryšavý / Česká republika / 2015 / 90 min. 0 sec.

Dokumentární esej s prvky road movie zachycuje cestu několika postav napříč podkrušnohorskou krajinou s cílem zachytit její nestabilní terén zmítaný desítkami let těžebních prací a následných (ne)vydařených procesů rekultivace. Název lze vnímat jako doslovné označení motivu vodáckého dobrodružství stejně jako poukaz na proměnlivost krajiny. Snímek balancující na hraně dokumentu a fikce oslovuje divákovu imaginaci a nechává příběh zdevastované a revitalizované oblasti severních Čech vyprávět samu přírodu.DETAIL:„To je taková krajina, v jakési proměně. Všechno se mění. Támhle byla chemička, není. Támhle byla louka, je tam chemička. Všechno jinak. Každou chvíli. To je třeba zaznamenat.“

bez náhledu

Slepý Gulliver

Martin Ryšavý / Česká republika / 2016 / 105 min. 0 sec.

Filmové médium se v novém filmu Martina Ryšavého stává analogií lidské mysli. Tvůrce ho používá nejen k pořádání vzpomínek, ale také jako specifický nástroj vnímání. Ve filmu se prolínají záběry z návštěv na Ukrajině a v Rusku, monolog ruského vykladače karet o tarotu a režisérovo oční vyšetření. Pomocí ostření buduje paralelu mezi kamerou a zrakovým orgánem, střihem zase vzniká pavučina asociací, v níž se proplétají osobní vzpomínky a postřehy s veřejnými politickými i společenskými událostmi. Slepý Gulliver je film o hledání perspektivy v mnoha významech toho slova. „Jdu světem s očima otevřenýma.“

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme