CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Peter Mettler

Peter Mettler
Peter Mettler is a Swiss-Canadian film director and cinematographer. He is best known for his unique, intuitive approach to documentary, evinced by such films as Picture of Light (1994), Gambling, Gods and LSD (2002), and The End of Time (2012). He has also worked as a cinematographer on films by Atom Egoyan, Patricia Rozema, Bruce McDonald, and Jennifer Baichwal. Source: en.wikipedia.org

Výpis filmů autora

Konec času

Konec času

Peter Mettler / Švýcarsko, Kanada / 2012 / 109 min. 0 sec.

Od švýcarských vědců zkoumajících ve 27 kilometrů dlouhém urychlovači částic čas, který ještě nedokážeme pochopit, přes lávu, jež na jižní části havajského Velkého ostrova pohltila, mimo jednoho, všechny domy, až k výjevům z pohřbu, který probíhá nedaleko místa Buddhova osvícení. Petr Mettler opět posouvá možnosti filmu, tentokrát lidské vnímání času, vůbec povahu času – „Co je tedy čas? Když se mě na to nikdo neptá, pak to vím. Ale když to mám někomu vysvětlit, pak to nevím.“ (Sv. Augustýn)

Stávání se zvířetem

Stávání se zvířetem

Emma Davie, Peter Mettler / Velká Británie, Švýcarsko / 2018 / 78 min. 0 sec.

Filmově-filozofická esej zkoumá vztah mezi člověkem a přírodou pomocí dlouhých záběrů na hornatou západoamerickou krajinu. Klidnou kontemplací na téma nedokonalého vnímání reality, hledání smyslu života a nacházení harmonie s okolním světem provází voiceover a filozofické názory autorů filmu. 

Zatímco zelená tráva roste

Zatímco zelená tráva roste

Peter Mettler / Švýcarsko, Kanada / 2023 / 166 min. 0 sec.

Všude jinde je tráva zelenější, a on by ji zatím chtěl vidět růst. Paradox pomíjivosti života se nejzřetelněji odráží v momentech, kdy se vytrácí. Julie a Freddy, režisérovi rodiče, pomalu odcházejí z tohoto světa a jejich syn se tento bolestný okamžik rozhodne zachytit na kameru. Výsledkem je asociační metodou utvářený dokument, skládající podněty do jedné řady tak, jak se v režisérově vnímání řetězí. V podobné kaskádě, jako ze švýcarských vrcholů stékající řeky odplynou až do oceánu, zamířili také Julie a Freddy před mnoha desetiletími z Evropy do Kanady za novým životem, který se nyní uzavírá. „Od počátku své vlastní filmové tvorby jsem nikdy nevnímal film pouze jako ilustrační nástroj, ale také jako médium, které nám umožňuje vstoupit do hlavy – přímo do stavu vnímání, které může být zapojeno nebo změněno nesčetnými způsoby.“ — Peter Mettler Zdroj citátu: porto/post/doc

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme