CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Xuân-Lan Guyot

Xuân-Lan Guyot

Výpis filmů autora

Život ztroskotá třikrát, vzchopí se sedmkrát a devětkrát zakolísá...

Život ztroskotá třikrát, vzchopí se sedmkrát a devětkrát zakolísá...

Xuân-Lan Guyot / Francie / 2009 / 48 min. 0 sec.

1 Vietnam 2 rodinná paměť 3 úcta k tradici 4 pozůstatky a mentalita společenství 5 příběh ženy, které vzali dítě 6 jakmile vykopeš kosti, tak vykopeš obrazy 7 vymezený čas člověka zachycený omezeným časem filmu 8 seškrabávat hlínu z kostí znamená porozumět svým kořenům 9 závazek, který určuje vnitřní i vnější vztahy sociálních skupin 10 exhumace času i prostoru, víry, tělesnosti, dětství, stáří a smrti V duchu tradice musejí potomci vykopat kosti své babičky, aby je mohli očistit, než je odvezou do rodné vsi - nakládání s pozůstatky člověka se stává příležitostí k rozjímání o příběhu v dějinách.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme