CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Cesta za filmovým dramatem

K řešení otázek filmové dramaturgie přistupují autoři prací z oboru estetiky a z přímé umělecké praxe. Kniha je rozdělena do dvou thematických celků, z nichž první vysvětluje scénář, tvůrčí metody dramaturgie a scénáristiky, themat, jakožto ideu scénáře, charakter a typ, námět a konflikt. Otázky dramatické formy pak jsou rozváděny v kapitolách o komposici, filmových žánrech, o technice scénáře, o praktických úkolech filmového dramaturga a o dramaturgii televisní. Obsáhlou sbírkou výroků známých umělců a znalců umělecké tvorby od nejstarších dob až po současnost je uzavřena práce, shrnující zkušenosti pokrokových pracovníků

Základní informace

Autor: František Daniel

Rok vydání: 1956

Vydavatelství: Orbis

Počet stran: 281

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme