CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

František Daniel

Rok narození: 1926

Profese: herec, scenárista, režisér

Země: Československo

V anglosaských zemích znám jako Frank Daniel. Před svým odchodem do emigrace se spolupodílel na výrobě zhruba 40 československých filmů, mezi nimiž nejznámější je Oscarem oceněný snímek Obchod na korze nebo komedie Kam čert nemůže. V roce 1969 emigroval do USA, kde působil jako významný filmový pedagog a organizátor. Ve Spojených státech se stal prvním ředitelem Amerického filmového institutu. Vyučoval i na Columbijské univerzitě. V roce 1981, poté co Robert Redford založil Sundance Institute, se na 10 let stal jeho uměleckým ředitelem. Působil jako odborný poradce Rockefellerovy nadace. Byl členem Americké akademie filmových umění a věd a Americké televizní akademie umění a věd. Po revoluci působil jako pedagog na pražské FAMU. Zdroj: cs.wikipedia.org

Publikace autora

Cesta za filmovým dramatem

Cesta za filmovým dramatem

František Daniel
1956 / 281 stran

K řešení otázek filmové dramaturgie přistupují autoři prací z oboru estetiky a z přímé umělecké praxe. Kniha je rozdělena do dvou thematických celků, z nichž první vysvětluje scénář, tvůrčí metody dramaturgie a scénáristiky, themat, jakožto ideu scénáře, charakter a typ, námět a konflikt. Otázky dramatické formy pak jsou rozváděny v kapitolách o komposici, filmových žánrech, o technice scénáře, o praktických úkolech filmového dramaturga a o dramaturgii televisní. Obsáhlou sbírkou výroků známých umělců a znalců umělecké tvorby od nejstarších dob až po současnost je uzavřena práce, shrnující zkušenosti pokrokových pracovníků

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme