CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Dejiny slovenskej kinematografie

Publikácia mapuje vývoj slovenskej kinematografie od roku 1896 až do 1996. V strede záujmu je film v zmysle užšieho chápania slova kinematografia ako zachytenie pohybu fotografickou cestou, ale aj v širšom poňatí ako pojem zahŕňajúci všetky zložky filmovej činnosti. Jednotlivé kapitoly zachytávajú určité vymedzené časové obdobie, sumarizujú situáciu v slovenskej kinematografii a predstavujú najvýznamnejších filmárov a filmy daného obdobia.
[databazeknih.cz]

Základní informace

Autor: Václav Macek

Rok vydání: 1997

Vydavatelství: Osveta

Počet stran: 599

ISBN: 8021704004

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme