CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Václav Macek

Rok narození: 1952

Profese: filmový historik

Země: Slovensko

Prof. Václav Macek, CsC (1952), je profesorom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval štúdium filmovej a divadelnej vedy na Karlovej univerzite v Prahe (1982), v druhej polovici 80. rokov bol vedúcim vedeckého tímu spracovávajúceho rôzne aspekty vývoja slovenského filmu (zborníky Slovenký hraný film 1946-1969 a Slovenský hraný film 1970-1990). Je autorom kníh Elo Havetta (1990), K dejinám slovenského dokumentárneho filmu (1992), Dušan Hanák (1996), Dejiny slovenskej kinematografie (1997, spoluautorka Jelena Paštéková) a Štefan Uher 1930-1993 (2002). Od roku 1993 je vedúcim kadedry filmovej vedy a multimédií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Jeho najnovšou publikáciou je monografia venovaná životu a dielu významného slov. režiséra Ján Kadár (2008). Venuje sa aj reflexii fotograficej tvorby, okrem monografií o diele generácie roku 1960 (Tono Stano, Miro Švolík, Peter Župník, Jozef Sedlák, Kamil Varga) publikoval tiež knihy o vývoji fotografického média: Slovenská imaginatívna fotografia 1925-1997 (1998), Slovenská fotografia 1925-200 (2001, spoluautor Aurel Hrabušický) a bol editorom publikácie Bratislava zadným vchodom (2005). Zdroj: festival.azyl.sk

Publikace autora

Dejiny slovenskej kinematografie

Dejiny slovenskej kinematografie

Václav Macek
1997 / 599 stran

Publikácia mapuje vývoj slovenskej kinematografie od roku 1896 až do 1996. V strede záujmu je film v zmysle užšieho chápania slova kinematografia ako zachytenie pohybu fotografickou cestou, ale aj v širšom poňatí ako pojem zahŕňajúci všetky zložky filmovej činnosti. Jednotlivé kapitoly zachytávajú určité vymedzené časové obdobie, sumarizujú situáciu v slovenskej kinematografii a predstavujú najvýznamnejších filmárov a filmy daného obdobia. [databazeknih.cz]

Elo Havetta (1938-1975)

Elo Havetta (1938-1975)

Václav Macek
1990 / 95 stran

Táto štúdia bola napísaná v roku 1988 pre seminár a zborník zo seminára o živote a diele Ela Havettu, usporiadaného Zväzom slovenských dramatických umelcov a Slovenským filmovým ústavom pri príležitosti nedožitých päťdesiatych Havettových narodennín. Zhruba prvá polovica štúdie (časť, venovaná Slávnosti v botanickej záhrade, a úvod časti, venovanej Ľaliám poľným) odznela ako prednáška na seminári (jún 1988). Potom sa štúdia povaľovala na Slovenskom filmovom ústave a iných podobných "ústavoch", kde bolo na ňu vypracovaných množstvo "posudkov" a "kontraposudkov" (Jozef Veľký, Vladimír Kolesár atď.), niekoľkokrát bola cenzurovaná, "opravovaná" a dočmáraná. Napriek tomuto a tomu, že väčšina "posudkov" bola v zásade odporujúca, musela štúdia čakať na novembrové udalosti v roku 1989. Vychádza kôli historickej autenticite v pôvodnom znení z roku 1988 s poznámkami pod čiarou z roku 1990. Aj viaceré v zásade odporujúce "posudky" vyčítali štúdii "ťažku čitateľnosť" a "nezrozumiteľnosť" - hoci som nikdy nerozumel prečo by práve doktori filozofie Štefko, Šmatlák a ďalší mali všetkému rozumieť. Prečo by sme mali všetci všetkému rozumieť a so všetkým súhlasiť? Mnohým sa žiadalo štúdiu "redigovať" (aj novinárke a doktorke Lenkej Streleckej, ktorá sa rozhodla stať filmovou vedkyňou, a ktorú to tak zobralo, že zabudla slovensky), hoci potom nepovedali takmer nič konkrétne. [zdroj:databazeknih.cz]

Ján Kadár

Ján Kadár

Václav Macek
slovensky / 2008 / 355 stran

Monografie slovenského filmového historika Václava Macka o filmovém režiséru Jánu Kadárovi sleduje jeho činnost od počátků přes oscarový Obchod na korze až k emigraci a působení v USA.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme