CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Elo Havetta (1938-1975)

Táto štúdia bola napísaná v roku 1988 pre seminár a zborník zo seminára o živote a diele Ela Havettu, usporiadaného Zväzom slovenských dramatických umelcov a Slovenským filmovým ústavom pri príležitosti nedožitých päťdesiatych Havettových narodennín. Zhruba prvá polovica štúdie (časť, venovaná Slávnosti v botanickej záhrade, a úvod časti, venovanej Ľaliám poľným) odznela ako prednáška na seminári (jún 1988). Potom sa štúdia povaľovala na Slovenskom filmovom ústave a iných podobných "ústavoch", kde bolo na ňu vypracovaných množstvo "posudkov" a "kontraposudkov" (Jozef Veľký, Vladimír Kolesár atď.), niekoľkokrát bola cenzurovaná, "opravovaná" a dočmáraná. Napriek tomuto a tomu, že väčšina "posudkov" bola v zásade odporujúca, musela štúdia čakať na novembrové udalosti v roku 1989. Vychádza kôli historickej autenticite v pôvodnom znení z roku 1988 s poznámkami pod čiarou z roku 1990. Aj viaceré v zásade odporujúce "posudky" vyčítali štúdii "ťažku čitateľnosť" a "nezrozumiteľnosť" - hoci som nikdy nerozumel prečo by práve doktori filozofie Štefko, Šmatlák a ďalší mali všetkému rozumieť. Prečo by sme mali všetci všetkému rozumieť a so všetkým súhlasiť? Mnohým sa žiadalo štúdiu "redigovať" (aj novinárke a doktorke Lenkej Streleckej, ktorá sa rozhodla stať filmovou vedkyňou, a ktorú to tak zobralo, že zabudla slovensky), hoci potom nepovedali takmer nič konkrétne.
[zdroj:databazeknih.cz]

Základní informace

Autor: Václav Macek

Rok vydání: 1990

Vydavatelství: Slovenský filmový ústav

Počet stran: 95

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme