CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Melancholie moderny

Soubor textů, které byly inspirovány teoretickým dílem německého literárního vědce Waltera Benjamina, zkoumají uměleckou imaginaci literární moderny ve fázi melancholie. | Vybrané aspekty a prvky Benjaminovy reflexe estetické moderny - vypravěč a smrt, alegorie a melancholie, móda a moderna, krize jazyka a mesianistický koncept jeho vykoupení - jsou nejen předmětem analýzy, ale především východiskem a jádrem zkoumání řeči a obraznosti moderny ve vybraných literárních textech první poloviny dvacátého století. Vedle autorů, jimž se věnoval již Benjamin (F. Kafka), je předmětem úvah v této knize především prozaické dílo R. Weinera. Z perspektivy těchto "Einzelgängerů", kteří si vůči jednotlivým směrům a proudům (programům a manifestům) literární moderny uchovávali jistou distanci, otevírá se specifický pohled na literaturu moderny, jenž může v jistém smyslu "korigovat" dodnes dominantní "avantgardní" perspektivu výkladu literárněhistorického vývoje, spoluutvářet jakousi paralelní, melancholickou modernu. Nakladatelská anotace. (Z autorova Komentáře/na místo úvodu). Kráceno.

Základní informace

Autor: Petr Málek

Rok vydání: 2008

Vydavatelství: Dauphin

Počet stran: 406

ISBN: 9788072721672

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme