CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Petr Málek

Rok narození: 1965

Profese: teoretik, literární historik, filmový historik

Země: Česko

Vystudoval bohemistiku a historii na FF UK. Pracoval v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, přednáší na Univerzitě v Hamburku. Zabývá se vztahem literatury a filmu. Zdroj: Melancholie moderny

Publikace autora

Melancholie moderny

Melancholie moderny

Petr Málek
2008 / 406 stran

Soubor textů, které byly inspirovány teoretickým dílem německého literárního vědce Waltera Benjamina, zkoumají uměleckou imaginaci literární moderny ve fázi melancholie. | Vybrané aspekty a prvky Benjaminovy reflexe estetické moderny - vypravěč a smrt, alegorie a melancholie, móda a moderna, krize jazyka a mesianistický koncept jeho vykoupení - jsou nejen předmětem analýzy, ale především východiskem a jádrem zkoumání řeči a obraznosti moderny ve vybraných literárních textech první poloviny dvacátého století. Vedle autorů, jimž se věnoval již Benjamin (F. Kafka), je předmětem úvah v této knize především prozaické dílo R. Weinera. Z perspektivy těchto "Einzelgängerů", kteří si vůči jednotlivým směrům a proudům (programům a manifestům) literární moderny uchovávali jistou distanci, otevírá se specifický pohled na literaturu moderny, jenž může v jistém smyslu "korigovat" dodnes dominantní "avantgardní" perspektivu výkladu literárněhistorického vývoje, spoluutvářet jakousi paralelní, melancholickou modernu. Nakladatelská anotace. (Z autorova Komentáře/na místo úvodu). Kráceno.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme