CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Přehled teorií umění

Exkurze do dějin estetiky a kritického myšlení má záběr od antiky po současnost. | Tato studie z oblasti estetiky a teorie umění je určena poučeným čtenářům, zvláště studentům estetiky a uměleckovědních oborů, pedagogům humanitních oborů nebo zájemcům o teorii umění. Autor napsal studii, jakousi historickou exkurzi do dějin estetiky. Zvolil si umělce, filozofy, estetiky nebo kritiky, kteří k teorii umění něčím výrazně přispěli, a jejich prostřednictvím (prostřednictvím jejich názorů a teorií) mapuje vývoj kritického myšlení od dob antiky až do současnosti. Po antických teoriích umění autor rozebírá kritické myšlení renesance, klasicismu a baroka, neoklasicismu, romantismu a německé klasické filozofie. S1 sosnovcj

Základní informace

Autor: Jean-Luc Chalumeau

Jazyk: česky

Rok vydání: 2003

Vydavatelství: Portál

Počet stran: 122

ISBN: 8071786632

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme