CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jean-Luc Chalumeau

Rok narození: 1939

Profese: výtvarný kritik, teoretik umění, pedagog

Země: Francie

Jean-Luc Chalumeau je historik umění a francouzský výtvarný kritik, autor mnoha knih o současném umění. Mezi lety 1981 a 1985 vedl časopis Opus international, nyní vede revue Verso Arts et Lettres. Je profesorem současného umění a dějin umění na Institut supérieur des Carri?res Artistiques v Paříži. Zdroj: fr.wikipedia.org

Publikace autora

Přehled teorií umění

Přehled teorií umění

Jean-Luc Chalumeau
česky / 2003 / 122 stran

Exkurze do dějin estetiky a kritického myšlení má záběr od antiky po současnost. | Tato studie z oblasti estetiky a teorie umění je určena poučeným čtenářům, zvláště studentům estetiky a uměleckovědních oborů, pedagogům humanitních oborů nebo zájemcům o teorii umění. Autor napsal studii, jakousi historickou exkurzi do dějin estetiky. Zvolil si umělce, filozofy, estetiky nebo kritiky, kteří k teorii umění něčím výrazně přispěli, a jejich prostřednictvím (prostřednictvím jejich názorů a teorií) mapuje vývoj kritického myšlení od dob antiky až do současnosti. Po antických teoriích umění autor rozebírá kritické myšlení renesance, klasicismu a baroka, neoklasicismu, romantismu a německé klasické filozofie. S1 sosnovcj

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme