CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Slovník zahraničních filmových herců konce XX. století.

Rozsáhlá dvousvazková publikace podává v 1 200 biofilmografických heslech vyčerpávající přehled o životě a díle významných herců a hereček řady národních kinematografií celého světa (vyjma herců českých) se zvláštním zřetelem na jejich význam v kontextu celosvětového vývoje filmu. Slovník zahrnuje ty osobnosti, které aktivně tvořily na přelomu 80. a 90. let bez ohledu na jejich věk. Profil každé osobnosti tvoří faktograficky zhuštěné životopisné údaje s přihlédnutím k uměleckým úspěchům včetně ocenění (Oscary, Césary, Zlaté glóby, festivalové ceny a další) na divadle, ve filmu i v jiných tvůrčích oblastech, portrétní fotografie, filmografie a odkazy na články v českém tisku.Přestože je slovník koncipován především jako aréna pro herce mladší a střední generace, autor neopomenul zařadit také doyeny světového filmu, jako Marlona Branda, Sidneyho Poitiera, Gregoryho Pecka, Jeanne Moreauo...

Základní informace

Autor: Miloš Fikejz

Rok vydání: 2002

Vydavatelství: Volvox Globator

Počet stran: 742

ISBN: 807207489X | 8072074873

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme