CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Miloš Fikejz

Rok narození: 1959

Profese: encyklopedista, publicista, fotograf

Země: Česko

Po maturitě absolvoval nástavbové studium na střední knihovnické škole v Praze. Od roku 1981 až doposud působí jako odborný knihovník Národního filmového archivu (dříve Československého filmového ústavu) v Praze. Od poloviny 80. let 20. století publikuje odborné texty a fotografie v různých filmových periodikách - např. časopisy Film a doba, Záběr, Kino, Filmový přehled. Od počátku 90. let se věnuje hlavně vlastním i kolektivním encyklopedickým projektům. Zdroj: cs.wikipedia.org

Publikace autora

Český film

Český film

Miloš Fikejz
2006 / 3 stran

Přední český filmový encyklopedista připravil na 2 000 medialonků, které zahrnují nejen hvězdy českého filmu (od jeho zrodu po 21. století), ale i všechny významné figurkáře, které si zahráli vedlejší role. Dostáváme tak do rukou poprvé obsáhlý přehled českých (a slovenských, případně dalších) herců s jejich základní filmografií i se zachycením důležitých televizních rolí. Jde o úvodní svazek širšího projektu osobností československého filmu.

Český film

Český film

Miloš Fikejz
2007 / 654 stran

Druhý svazek obsahuje na 1 400 biografických portrétů. Najdeme tu nejen přední herečky a herce v českém (československém) filmu, a to včetně zahraničních, zejména slovenských (sestry Emílie a Magda Vašáryovy a mnozí další), ale i stovky těch, kteří hráli vesměs vedlejší role, a nechybí ani tzv. figurkáři, z nichž mnozí přitom mají ve filmografii stovku (ale i 300!) filmů. Text zahrnuje nejen filmografii, ale i základní životní data a je doprovázen množstvím portrétů.

Český film

Český film

Miloš Fikejz
2008 / 907 stran

Třetí díl encyklopedie českých filmových herců a hereček, obsahující hesla od písmen S - Ž.

Francis Coppola

Francis Coppola

Miloš Fikejz
36 stran

Portrét amerického filmového režiséra Francise Coppoly, tvůrce filmového muzikálu Divotvorný hrnec a celé řady dalších filmů (Kmotr). [databazeknih.cz]

Slovník zahraničních filmových herců konce XX. století.

Slovník zahraničních filmových herců konce XX. století.

Miloš Fikejz
2002 / 742 stran

Rozsáhlá dvousvazková publikace podává v 1 200 biofilmografických heslech vyčerpávající přehled o životě a díle významných herců a hereček řady národních kinematografií celého světa (vyjma herců českých) se zvláštním zřetelem na jejich význam v kontextu celosvětového vývoje filmu. Slovník zahrnuje ty osobnosti, které aktivně tvořily na přelomu 80. a 90. let bez ohledu na jejich věk. Profil každé osobnosti tvoří faktograficky zhuštěné životopisné údaje s přihlédnutím k uměleckým úspěchům včetně ocenění (Oscary, Césary, Zlaté glóby, festivalové ceny a další) na divadle, ve filmu i v jiných tvůrčích oblastech, portrétní fotografie, filmografie a odkazy na články v českém tisku.Přestože je slovník koncipován především jako aréna pro herce mladší a střední generace, autor neopomenul zařadit také doyeny světového filmu, jako Marlona Branda, Sidneyho Poitiera, Gregoryho Pecka, Jeanne Moreauo...

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme