CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Andrej Stankovič

Rok narození: 1940

Profese: básník, editor, kritik

Země: Česko

Andrej Stankovič (22. června 1940 Prešov – 12. července 2001 Praha) byl básník, knihovník, editor a filmový kritik, jeden z představitelů pražského undergroundu. Byl přijat na FF UK, kde nejprve studoval novinářství a od 1958 češtinu a dějepis, studia však nedokončil. Usadil se v Pardubicích, kde se živil jako dělník (mj. jako podnikový dřevorubec v Synthesii Pardubice) a později jako laborant a dokumentátor. Od 1966 znovu studoval, tentokrát knihovnictví a vědecké informace nejprve na Institutu (později Fakultě) osvěty a novinářství, po převedení oboru pak na FF UK, kde 1975 studia uzavřel. Během studií pracoval jako bibliograf v Čs. rozhlase (1966–1971), jako noční hlídač v Národní galerii (1972–1973) a v národním podniku Triola (1973–1977). Po podpisu Charty 77 ztratil zaměstnání, nějaký čas pracoval jako figurant národního podniku Geofyzika (1977–1978), poté jako noční hlídač v autodílně a nekvalifikovaný dělník-čerpač v Hydrogeologickém průzkumu. Současně působil ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) a spolu s Václavem Malým psal anonymní články a glosy pro periodikum Infoch. v osmdesátých letech pracoval v kotelně, jako domovník, od srpna 1988 pobíral stipendium oxfordského nakladatelství Claredge Press. Krátce zaměstnán opět jako čerpač, poté působil v prověrkové komisi Ministerstva spravedlnosti ČR. Od října 1990 byl knihovníkem Kanceláře prezidenta republiky. Zemřel v roce 2001. Zdroj: databazeknih.cz

Publikace autora

Co dělat, když Kolja vítězí

Co dělat, když Kolja vítězí

Andrej Stankovič
2008 / 697 stran

Kniha je výborem z nebásnických, tj. kritických, esejistických, vzpomínkových či anketních textů, psaných v letech 1968–2001 a zveřejňovaných zejména na stránkách časopisů Tvář (1968–1969), Lidové noviny (samizdat 1988), Sport/Respekt (1989–1994, 1996/97), Revolver Revue a Kritická Příloha RR (1986–2001), Lidové noviny (1999–2001), nebo jako předmluvy či doslovy ke knihám jiných autorů. Výbor je rozdělen do tří oddílů: první přináší kritické a metakritické texty o filmu, tj. o filmově-scenáristickém tvaru a způsobech jeho vnímání, druhý představuje články o zvyklostech českého kulturního a mediálního života, např. o praxi lektorských řízení nebo o chování umělců mimo umělecké dílo (zejména literátů a filmařů), třetí pak portréty, pozdravy a vzpomínky věnované vesměs přátelům nebo zapomenutým osobnostem české a slovenské kultury. K vydání připravil, ediční poznámku a komentáře napsal, bibliografii a rejstříky sestavil Michael Špirit.[databazeknih]

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme