CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Ivan Vojnár

Ivan Vojnár
Ivan Vojnár (1942, Žilina) patří k nejzajímavějším českým kameramanům a dokumentaristům, v poslední době však upoutal i svými hranými projekty. Vystudoval kameru na pražské FAMU a prosadil se jako blízký spolupracovník řady významných dokumentaristů. V roce 1988 natočil portrét mima Bolka Polívky Sen o pierotovi. Mezi další dokumenty, jež režíroval, patří Strach (1989), Krajina s ohněm (1992), Nespavost (1993) či Herci (1995). Esej o pacientech psychiatrické léčebny V zahradě mu získala hlavní cenu v kategorii dokumentů na MFF v Karlových Varech 1995. V roce 1997 debutoval hraným podobenstvím Cesta pustým lesem a v hledání pravdy a skutečnosti na pomezí hraného a dokumentárního filmu pokračoval Lesními chodci (2003). Nový směr v jeho dokumentární tvorbě naznačily středometrážní úvaha Proroci a básníci. Kapitoly z kalendáře (2000) a dokumentární anketa Rozpomínání (2006). Svým zatím posledním projektem – Ženy mojho muža - se opět vrátil k hranému filmu. Výrazným tématem jeho filmů je jinakost. V České společnosti totiž podle vlastních slov neshledává dostatek smyslu pro pochopení jiných kulturních skupin. Proto se snaží klást ve svým filmech velký důraz na pozorování a vnímání jinakosti. Svoji pracovní metodu sám označuje jako „umělecký esej“, ve kterém se prolínají a navzájem obohacují žánry hraného a dokumentárního filmu. Často a rád ve svých filmech cituje z divadla. Zdroj: dafilms.cz

Výpis filmů autora

bez náhledu

Nový Hyperion - Harmonikář zpívá o Václavu Havlovi (ukázka)

Karel Vachek / Czechoslovakia / 1992 / 1 min. 0 sec.

Mozaika událostí a názorů zachycuje situaci v Československu před volbami 1990. Režisér s jemnou ironií staví vedle sebe různorodé jevy, je zaujat mnohostí společenských událostí, politických ceremoniálů a populistických show, na nichž ho zajímá každý zdánlivě nedůležitý pohyb nebo gesto, které proměňují film v membránu mezi zřejmým a skrytým.

bez náhledu

Nový Hyperion - titulková sekvence s koláží

Karel Vachek / Czechoslovakia / 1992 / 3 min. 0 sec.

Mozaika událostí a názorů zachycuje situaci v Československu před volbami 1990. Režisér s jemnou ironií staví vedle sebe různorodé jevy, je zaujat mnohostí společenských událostí, politických ceremoniálů a populistických show, na nichž ho zajímá každý zdánlivě nedůležitý pohyb nebo gesto, které proměňují film v membránu mezi zřejmým a skrytým.

bez náhledu

Nový Hyperion - trailer

Karel Vachek / Czechoslovakia / 1992 / 2 min. 0 sec.

Mozaika událostí a názorů zachycuje situaci v Československu před volbami 1990. Režisér s jemnou ironií staví vedle sebe různorodé jevy, je zaujat mnohostí společenských událostí, politických ceremoniálů a populistických show, na nichž ho zajímá každý zdánlivě nedůležitý pohyb nebo gesto, které proměňují film v membránu mezi zřejmým a skrytým.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme