CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jan Bernard

Rok narození: 1948

Profese: filmový historik, pedagog, estetik

Země: Česko

Po studiu na Filozofické fakultě UK - obor dějiny a teorie filmu, dějiny a teorie divadla - působil v letech 1975-1987 v tehdejším Československém filmovém ústavu jako výzkumný pracovník a později jako organizátor a lektor Rady čs. filmových klubů. Koncem osmdesátých let začal působit jako pedagog na FF UK, kde po listopadu 1989 vedl oddělení filmové vědy a později katedru divadelní a filmové vědy. V letech 1993 až 1999 byl Jan Bernard děkanem pražské FAMU, na níž působí dodnes jako pedagog. Specializuje se na dějiny filmových teorií, základy filmové řeči, aplikaci estetických kategorií ve filmu a na problematiku médií. Je autorem řady studií, článků a knih z oblasti filmové teorie, historie a estetiky. Zdroj: rozhlas.cz

Publikace autora

Malý labyrint filmu

Malý labyrint filmu

Jan Bernard
507 stran

Encyklopedie, poskytující základní informace o dějinách, výrobě a žánrech filmu. Cca 1000 hesel.

bez náhledu

Národní kinematografie Sovětského svazu

Jan Bernard
1989 / 332 stran

Přehled vývoje národních kinematografií jednotlivých republik SSSR. [databazeknih]

Z šedé zóny

Z šedé zóny

Jan Bernard
2010 / 592 stran

Sborník textů z let 1974-2009, jejichž autorem je filmový historik a teoretik Jan Bernard. V šesti tematických celcích se vyjadřuje k českému, slovenskému a světovému filmu. Poslední celek obsahuje dokumenty z let 1968-1989 (zápisy ze schůzí atd.)

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme