CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Jiří Cieslar

Rok narození: 1951

Profese: filmový kritik, literární kritik, pedagog

Země: Česko

Studoval obor Filmová věda na Katedře divadelní a filmové vědy. Do roku 1990 pracoval jako redaktor ve filmovém týdeníku Záběr. V roce 1976 se s manželkou podílel na založení, resp. obnovení (nelegálního) spolku SIE. Od května 1976 do prosince 1988 toto proměnlivé sdružení 12–18 přátel vydávalo strojopisný kulturně-politický měsíčník Acta. Stal se redaktorem týdeníku Literární noviny a v roce 2005 spoluzakladatelem pražského týdeníku A2. Mimo ně publikoval také v časopisech Respekt, Revolver Revue, Týden a Film a doba. V roce 2003 získal cenu F. X . Šaldy. Byl členem Mezinárodní federace filmových kritiků (FIPRESCI). Od puberty trpěl bipolární afektivní poruchou. Roku 2006 spáchal sebevraždu skokem z okna. Zdroj: cs.wikipedia.org

Publikace autora

Hlas deníku

Hlas deníku

Jiří Cieslar
2002 / 469 stran

Ačkoliv je Jiří Cieslar profesí filmový kritik a teoretik, texty které vznikaly v průběhu 90. let 20. stol., věnoval především literatuře s přesahem do filozofie, filmu a výtvarného umění. Zabývá se v nich dílem průkopníků "deníkové vnímavosti", jakými byli kupříkladu Goethe a Nietzsche, a jejich vlivem na českou i světovou deníkovou literaturou (Hanč, Diviš, Zábrana, Juráček aj.). Samostatný oddíl je určen čtyřem významným kritickým osobnostem - Chalupeckému, Machoninovi, Havlovi a Lopatkovi. Texty jsou psány s hlubokým ponorem do jednotlivých témat i vědomím souvislostí, které spojují složky rozumové a iracionální. | Soubor kritických textů, jejichž spojovacím můstkem je podle Jiřího Cieslara tzv. "deníková vnímavost".

Kočky na Atalantě

Kočky na Atalantě

Jiří Cieslar
2003 / 572 stran

Komponovaný soubor textů předního českého filmového kritika, redaktora Lidových novin, profesora a vedoucího katedry filmových studií Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Texty zařazené v Kočkách na Atalantě patří k vrcholům jeho esejistického a kritického úsilí poslední dekády, přičemž i tam, kde se dotýká témat spíše filmově historických, je úběžníkem jeho úvah přítomnost, respektive budoucnost kinematografie jako umění.Eseje jsou v této knize rozděleny do čtyř oddílů: světový film, český film, fotografie a soubor studií a rozhovorů věnovaných dvěma klasikům českého filmu - Věře Chytilové a Janu Němcovi.

Luis Buñuel

Luis Buñuel

Jiří Cieslar
1987 / 117 stran

Kniha se zabývá fenoménem filmového režiséra Luise Buñuela a jeho tvorbou.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme