CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Mária Ferenčuhová

Rok narození: 1975

Profese: scenárista, dramaturg

Země: Slovensko

Mária Ferenčuhová sa narodila 7. decembra 1975 v Bratislave. Vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu, postgraduálne dejiny a teóriu filmu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ďalej Sciences du Langage na Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales v Paríži. Prózu, poéziu a umelecké preklady publikuje v periodikách Fragment, Park, Host, Romboid, Vlna a v zborníku festivalu Ars poetica (2003) a i. Jej verše boli preložené do angličtiny. V súčasnosti prednáša dejiny svetového filmu na FTF VŠMU. Je redaktorkou filmovo-teoretického časopisu KINO-IKON. Odborné články a štúdie publikuje v časopisoch KINO-IKON, OS, História, Romboid, Tvorba T, Slovenské divadlo, Človek a spoločnosť, v zborníku Priestor vo filme (2000) a i. Pravidelne sa prezentuje v českých časopisoch Cinepur a Iluminace zameraných na filmovo-vedeckú teóriu a problematiku. Prekladá z francúzštiny (P. Virilio, A. Nothomb a i.). Žije v Bratislave. Zdroj: litcentrum.sk

Publikace autora

Odložený čas

Odložený čas

Mária Ferenčuhová
2009 / 164 stran

Odborná publikace se zabývá vztahy mezi filmem a historií, filmovými prameny, historiografií a dokumentárním filmem.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme