CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Paul Virilio

Rok narození: 1932

Profese: teoretik kultury, filosof, architekt

Země: Francie

Kulturní teoretik, urbanista a filozof. Absolvoval École des Métiers d’Art (Škola uměleckých řemesel) a studoval na Sorbonně fenomenologii u Merleau-Pontyho. Od roku 1969 byl profesorem architektury na École speciale d’Architecture, v letech 1972–75 byl jejím ředitelem, své pedagogické působení ukončil v roce 1998. Od roku 1974 řídí v nakladatelství Galilée edici „L’espace critique“. Byl členem redakčních rad řady významných periodik, v letech 1969–77 např. revue Esprit, v současnosti spolupracuje s velkými deníky (francouzský Libération, španělský El País či německý Die Tageszeitung). Paul Virilio proslul především jako vynálezce dromologie, tedy „filozofie rychlosti“, kterou vyložil ve své nejznámější knize Vitesse et politique (Rychlost a politika, 1977) s podtitulem Esej o dromologii. Jeho cílem bylo analyzovat proměny vnímání světa způsobované převratnými změnami ve vývoji tzv. špičkových technologií a jejich dopadem na naše každodenní činnosti, ať už jde o cestování, kulturu, pohyb v městském prostředí či důsledky politických rozhodnutí. V nemalé míře přispěl i ke kritice ideologického působení masových sdělovacích prostředků, zejména filmu a televize. Mezi jeho další známá díla patří Esthétique de la disparition: essai sur le cinématisme (Estetika mizení: esej o kinematismu 1980), L’espace critique: essai sur l’urbanisme et les nouvelles technologies (Kritický prostor: esej o urbanismu a nových technologiích, 1984), La machine de vision: essai sur les nouvelles techniques de représentation (Stroj vidění: esej o nových technikách reprezentace, 1988) a La bombe informatique: essai sur les conséquences du développement de l'informatique (Informatická bomba: esej o důsledcích vývoje informatiky, 1988, česky 2004). Patrně nejznámější je však Viriliův „válečný model“ fungování moderní společnosti, založený na „logistice vnímání“, tedy násilná a konfrontační organizace našeho života, ovládaná cílenou distribucí obrazových informací. Právě těmto tématům, jež se v nejčistší podobě objevují ve válečných konfliktech, je věnována kniha Guerre et cinéma I. Logistique de la perception (Válka a film I. Logistika vnímání, 1984, rozšířené vydání 1991). Zdroj: pavelmervart.cz

Publikace autora

Stroj videnia

Stroj videnia

Paul Virilio
slovensky / 2002 / 111 stran

Pět esejí současného francouzského filozofa se zabývá historií obrazu a vidění.[databazeknih]

Válka a film

Válka a film

Paul Virilio
česky / 2007 / 185 stran

Filozofická esej se zabývá otázkou systematického využití kinematografických technik během válečných konfliktů 20. století. V eseji je popisován Viriliův "válečný model", - tj. forma fungování moderní společnosti, založené na násilné a konfrontační organizaci našeho života, ovládané cílenou distribucí obrazových informací. Paul Virilio (nar. 1932) kulturní filozof, proslul především jako teoretik "filozofie rychlosti".[kosmas]

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme